Sidan senast uppdaterad: 2018-03-05 Unika besök sedan 2010-11-16: 123103

Det odemokratiska språket

Privatperson som startat namninsamlingen ""Det svenska språket ska vara ett officiellt och demokratiskt majoritetsspråk i Sverige!""

Artiklar och brev av Johan Svensson om svenska språket:


Mina frågor om SDs språkpolitiska program (2018-01-09)

Min fråga till Ulf Kristersson (M) om hans självklara mål att alla ska tala svenska i Sverige (2017-12-21)

Min fråga till DNs kulturchef Björn Wiman med anledning av hans och tidningens kritik mot Svenska Akademien (2017-12-02)

Min fråga till professor Claes Sandgren om hans kritik mot Svenska Akademiens ständiga sekreterare på DN Debatt (2017-11-29)

Min fråga till Ebba Witt-Brattström med anledning av hennes kritik mot Svenska Akademien till TT (2017-11-25)

Språktidningens dubbla ansikten i fråga om svensk språkpolitik och språkdemokrati (2014-09-23)

Språkrådets fyra obesvarade frågor om språk och demokrati” (2014-08-06)

En kommentar till ”Är språklagen odemokratisk och därmed Språkförsvaret odemokratiskt?” (2014-04-14)

Anmälan till Granskningsnämnden (SVT:s brist på mediegranskning) (2014-04-06)

Kulturministerns brevförsvar av den odemokratiska språkpolitiken (2014-01-22)

Kommentar till Språkförsvarets synpunkter på innehållet i ”Det svenska språkets falska vänner” (2013-10-05)

Det svenska språkets falska vänner (2013-08-13)

Professor kontaktad på svenska (2013-08-06)

Språkrådet svarar om hen och queerpolska (2013-08-06)

Riksdagspartierna om bristen på mediekritik i SVT (2013-08-06)

Babiansvenskan (2013-02-13)

Sanningen om Expressen: Sex, lögner och incestuösa medieband? (2012-09-26)

Plagiering har ersatt tolkning som norm vid inlåningen av nya ord i svenskan (2012-04-22)

För staten är svenska i standardspråket endast en fråga av akademisk karaktär (2012-01-31)

Vanliga frågor om debattartikeln "Pomperipossaspråket" (2011-05-14)

Öppet brev till riksdagen om en demokratisering av det svenska majoritetsspråket (2011-04-06)

Låt folket få rösta om svenska språket (2011-04-03)

Pomperipossaspråket (2011-03-31)

Öppet brev till Sveriges Riksdag om det odemokratiska svenska språket (2010-12-07)

Brev från en statlig språkvårdare (2010-11-29)

Det odemokratiska språket (2010-11-15)

Tidningsversionen av "Det odemokratiska språket" (SvD 2010-09-01)

Om mediespråkvård på undantag - systemkraschen snart ett faktum? (2010-07-16)

Öppet brev till Sveriges Riksdag om det odemokratiska svenska språket (2010-12-07)

Publicerad: 2010-12-07, Uppdaterad: 2010-12-07

 

Hej!

Jag är en privatperson som har publicerat artikeln "Det odemokratiska språket" på den egna webbplatsen www.detodemokratiskaspraket.se (A) samt startat medborgaruppropet "Vi som vill folkomrösta om Sveriges officiella majoritetsspråk" i Facebook (B).

Hoppas du har tid att läsa artikeln och därefter besvara nedanstående frågor.

 

1) Anser du att det är meningsfullt att "svenska" är huvudspråk i Sverige när ett uttryck som "Finansödlan back in business" är god svenska, enligt en företrädare för Språkrådet, och därför också torde vara "vårdat, enkelt och begripligt" språk enligt 11 § Språklagen samt "svensk terminologi" enligt 12 § Språklagen (C)?

Om ja, motivera varför:

Om nej, motivera varför:

a) du tycker att det är rimligt att betydelse och uttal av många påstått "svenska" ord får sökas i svensk-engelska ordböcker istället för svenska ordböcker eller ordlistor?

b) du tycker det är bättre att svenska folket lär sig dålig svenska/engelska (svengelska) istället för god svenska och god engelska?

c) du tycker att "svenska" ord kan definieras som ord som förekommer i svenskspråkiga sammanhang, oavsett frekvens, stavning och uttal (D)?

d) du tycker att svenska folket måste lära sig främmande språk för att förstå sitt eget svenska modersmål?

e) du tycker att det är viktigt att svenska språket är ett så "rikt språk" att det inkluderar alla ord i svenskspråkiga sammanhang, om det samtidigt riskerar att vara exkluderande för de svenskar som saknar tillräckliga kunskaper i främmande språk?

 

2) Kommer du att aktivt att arbeta för att svenska folket ska få rösta om Sveriges officiella majoritetsspråk?

Om ja, motivera varför:

Om nej, motivera varför du anser att det var viktigare att låta svenska folket få avgöra om Sverige skulle införa euron som valuta eller inte (2003) än att få rösta om vilket eller vilka språk som ska vara Sveriges officiella majoritetsspråk?

Enkätsvaren på de två ja eller nej-frågorna kommer att publiceras anonymt, sorteras efter partipolitisk tillhörighet samt redovisas i kategorierna Ja, Nej och Ej svarat.

Med vänliga hälsningar,

Johan Svensson

PS. Karin Bojs, vetenskapsjournalist på DN, har i ett blogginlägg (E) en lika självklar som enkel förklaring till varför hon bland annat anser att man måste översätta ett engelskt namn på en svensk stadsdel: "Dagens Nyheter är faktiskt en tidning som ges ut i Sverige, inte i England."

Bojs avslutar det insiktsfulla inlägget med en väl motiverad undran: "Ska det vara så svårt att hålla två olika språk i huvudet och känna igen vilket som är vilket?"

 

A) Från "Det odemokratiska språket":

Sverige har idag fem officiella minoritetsspråk, men inget officiellt majoritetsspråk. Trots detta är svenska ett officiellt EU-språk. Vad som är "svenska" avgörs i praktiken av Svenska Akademien, vilket är ett vetenskapligt samfund som inrättades 1786 av Gustaf III och som anser att språket i tidningar utgivna av vinstdrivande bolag har tolkningsföreträde framför språket i texter som är skrivna av privatpersoner. Det är alltså Svenska Akademiens egenintresse och mediernas vinstintresse snarare än allmänintresset som styr den rådande språkutvecklingen. En folkomröstning om Sveriges officiella majoritetsspråk behövs därför för att åtgärda denna demokratiska brist.

http://www.detodemokratiskaspraket.se/


B) "Vi som vill folkomrösta om Sveriges officiella majoritetsspråk senast 2014!"


Från uppropet:

SVERIGES OFFICIELLA MAJORITETSSPRÅK - TROLIGA HUVUDALTERNATIV

1) Svenska (med en officiell svensk ordlista utgiven av en språkvårdande myndighet med uppdrag att värna om det svenska språket)

2) Svenska och engelska (som första- respektive andraspråk)

3) Engelska (med till exempel "Camebridge Advanced Learner´s Dictionary" och "Oxford Advanced Learner´s Dictionary" som inofficiella engelska ordböcker)

4) Svengelska (med "Svenska Akademiens ordlista över svenska språket " som inofficiell svengelsk ordlista)


C) Språklag (2009: 608)

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2009:600

 

D) Exempel på ”svenska” ord i medierna och deras förkomst i svenska ordböcker samt vid sökning på svenska i Google:

– Frontloading är vad som krävs från deras sida på kort sikt för att det här ska stabiliseras, säger Borg.

”Skuldkrisen visar ansiktet på nytt” (TT-artikel på DN.se, 2010-09-30)
http://www.dn.se/ekonomi/skuldkrisen-visar-ansiktet-pa-nytt-1.1180287

"Fundera nullag funderar nullå att starta företag. nullad ska nullag tnullka?"

"Info av null och intet värde" (artikel i VK 2010-11-19 om hur Skatteverkets information ibland kan "framstå som ren latin för den oinvigde")
http://www.vk.se/senastenyttart.jsp?article=396212

-Una sonrisa, señor, ber en fotograf, som lyckas få författaren att spricka upp.

-Jag är ingen machista.

”Llosa: Är det på riktigt?” (TT-artikel på GP.se, 2010-12-06)
http://www.gp.se/kulturnoje/1.505368-vargas-llosa-ar-det-pa-riktigt-

Det är inte riktigt comme il faut att få den här tjänsten.

"Lönsamt med matkassar till dörren" (TT-artikel på DN.se, 2010-12-07)
http://www.dn.se/ekonomi/lonsamt-med-matkassar-till-dorren-1.1222291
 


Antal träffar på några ”svenska” ord i Google vid sökning på svenska - det enda ord som finns med i Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (upplaga 13, tryckning 4, 2009-07-28) är franskans "comme il faut":
 
-      Comme il faut: 5 390
-      Frontloading: 323
-      Machista: 333
-      Nullå: 913
-      Sonrisa: 3 770 (inklusive olika egennamn)
-      Señor: 14 600
-      Härmapa: 67 000 (ett svenskt ord som funnits med som översättningsord till ”copycat” i Norstedts engelsk-svenska ordbok sedan 1983)

http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx

Det bör här även nämnas att både härmapa och ”señor” finns med i Bonniers svenska ordbok (tionde upplagan, utgiven 2010-08-17). ”Front-loading” finns dock inte med i Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Seventh Edition, printed in China 2010), trots att ordboken innehåller 183 500 brittiska och amerikanska ord och anser sig vara ”världens ledande auktoritet på det engelska språket”.

 

Till sist. En svensk statsminister, en engelsk musiker och en svensk Augustpris-vinnare uttalar sig alla på den nya, mer internationella "svenskan":

- Don't tell my wife, säger han när han sätter ned hamburgerbrickan som kryddats med en riktig kaloribomb.

"Reinfeldt smygäter på McDonalds" (Expressen.se 2010-09-14)
http://www.expressen.se/nyheter/1.2134809/reinfeldt-smygater-pa-mcdonalds

Fuck Sweden!

"Take That på blixtvisit i Sverige" (Aftonbladet Klick! 2010-11-26)
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/klick/article8182593.ab

– Do you really like me, or did I wear you out?

"Augustpriset till Combüchen" (TT-Spekta-artikel på Aftonbladet.se, 2010-11-22)
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article8164422.ab

 

E) "Att lära om livet, The Life, la vie…", Vetenskapsbloggen på DN.se, 2010-05-09, kl 09:55


Att lära om livet, The Life, la vie …

Skrivet av Karin Bojs 09:55, 9 maj 2010 i kategori Biologi, Medicin, Forskning och samhälle

I dagens papperstidning har jag en stor artikel om "Science for Life Laboratory". Det kallas så, det nya storskaliga molekyllaboratoriet i Solna som drivs gemensamt av Stockholms universitet, KTH och Karolinska institutet.

På sidorna intill har min kollega Anders Sundström skrivit en artikel om Norra stationsområdet. Byggplanerna är i full gång, och om några år ska det bli en hel stadsdel full av laboratorier och företag som sysslar med "Life Science".

Stadsdelen kallas även "Stockholm Science City" och förkortas "SCCi".

Gissa om vår korrekturavdelning och redaktören för sidorna fick bekymmer.

Dagens Nyheter är faktiskt en tidning som ges ut i Sverige, inte i England.

Diskussionerna gick vilda, och korrekturläsaren Catharina Lewenhaupt kontaktade även svenska Språkrådet.

Redaktören Mattias Hermansson ville ändra "Science for Life Laboratory" till svenska. Men där fick han ge sig, det är ju trots allt ett egennamn på ett institut.

Däremot fick de inte på ett enda ställe igenom sin egen förkortning: SciLifeLab. Det finns faktiskt regler för stora och små bokstäver i svenska språket.

Men vi var alla eniga om att "Life Science" måste översättas.

"Biologi" är ju ett alternativ. Det betyder ordagrant "läran om livet", fast på grekiska. Men "Life Science" anses ha något annorlunda betydelse. Mer om medicin och läkemedel, mindre om växter och djur i naturen.

Livsvetenskap ligger ju närmast till hands.

Men en kollega protesterade kraftigt. Hon tyckte att ordet ligger alldeles för nära "livskunskap" som barnen numera läser i skolan. Det är ett ämne där de ska lära sig att vara snälla. På kollegans barns skola ägnar de sig bland annat åt att massera varandra.

Och det tror jag inte personalen sysslar med på Science for Life Laboratory.

Till slut fick det i alla fall bli "livsvetenskap".

Och "Stockholm Science City" fick bli "Vetenskapsstaden".

När jag nu googlar på ordet "Vetenskapsstaden" blev första träffen stiftelsen "Stockholm Science City". Denna stiftelse har till uppgift att fylla Norra stationsområdet med innehåll.

Jag klickar på knappen "svenska". Rubriken högst upp lyder: "Bonding brilliant minds with business".

Om de är nu är så himla briljanta: ska det vara så svårt att hålla två olika språk i huvudet och känna igen vilket som är vilket?

 

http://www.dn.se/blogg/vetenskap/2010/05/09/att-lara-om-livet-the-life-la-vie--7176

 

2011-03-04

Endast en riksdagsledamot har besvarat det öppna brevets två ja- eller nej-frågor. Fyra ledamöter besvarar dock brevet som sådant, utan att svara på någon av de båda frågorna. En ledamot, som sitter i Justitieutskottet och därför borde vara van att uttrycka sig rättsäkert, skriver: "Jag älskar vårt språk, men tycker att det berikas av inslag av andra språk när något förloras i översättningen." En annan ledamot skriver: "Vilken valuta ett land använder kan man besluta om, men vilket språk en människa använder kan inte lagregleras." Varför har vi så fall en språklag som reglerar språkanvändningen i offentlig verksamhet? Och vad betyder det att språket i domstolar ska vara "svenska" (10 §)?