Sidan senast uppdaterad: 2018-03-05 Unika besök sedan 2010-11-16: 123106

Det odemokratiska språket

Privatperson som startat namninsamlingen ""Det svenska språket ska vara ett officiellt och demokratiskt majoritetsspråk i Sverige!""

Artiklar och brev av Johan Svensson om svenska språket:


Mina frågor om SDs språkpolitiska program (2018-01-09)

Min fråga till Ulf Kristersson (M) om hans självklara mål att alla ska tala svenska i Sverige (2017-12-21)

Min fråga till DNs kulturchef Björn Wiman med anledning av hans och tidningens kritik mot Svenska Akademien (2017-12-02)

Min fråga till professor Claes Sandgren om hans kritik mot Svenska Akademiens ständiga sekreterare på DN Debatt (2017-11-29)

Min fråga till Ebba Witt-Brattström med anledning av hennes kritik mot Svenska Akademien till TT (2017-11-25)

Språktidningens dubbla ansikten i fråga om svensk språkpolitik och språkdemokrati (2014-09-23)

Språkrådets fyra obesvarade frågor om språk och demokrati” (2014-08-06)

En kommentar till ”Är språklagen odemokratisk och därmed Språkförsvaret odemokratiskt?” (2014-04-14)

Anmälan till Granskningsnämnden (SVT:s brist på mediegranskning) (2014-04-06)

Kulturministerns brevförsvar av den odemokratiska språkpolitiken (2014-01-22)

Kommentar till Språkförsvarets synpunkter på innehållet i ”Det svenska språkets falska vänner” (2013-10-05)

Det svenska språkets falska vänner (2013-08-13)

Professor kontaktad på svenska (2013-08-06)

Språkrådet svarar om hen och queerpolska (2013-08-06)

Riksdagspartierna om bristen på mediekritik i SVT (2013-08-06)

Babiansvenskan (2013-02-13)

Sanningen om Expressen: Sex, lögner och incestuösa medieband? (2012-09-26)

Plagiering har ersatt tolkning som norm vid inlåningen av nya ord i svenskan (2012-04-22)

För staten är svenska i standardspråket endast en fråga av akademisk karaktär (2012-01-31)

Vanliga frågor om debattartikeln "Pomperipossaspråket" (2011-05-14)

Öppet brev till riksdagen om en demokratisering av det svenska majoritetsspråket (2011-04-06)

Låt folket få rösta om svenska språket (2011-04-03)

Pomperipossaspråket (2011-03-31)

Öppet brev till Sveriges Riksdag om det odemokratiska svenska språket (2010-12-07)

Brev från en statlig språkvårdare (2010-11-29)

Det odemokratiska språket (2010-11-15)

Tidningsversionen av "Det odemokratiska språket" (SvD 2010-09-01)

Om mediespråkvård på undantag - systemkraschen snart ett faktum? (2010-07-16)

Mina frågor om SDs språkpolitiska program 2018-01-09

Publicerad: 2018-03-05


Ladda ner
Mina frågor om SDs språkpolitiska program 2018-01-09( 175 kB)


Även Sverigedemokraterna anser att det i teorin är viktigt att tala svenska i Sverige och vill därför att språklagen ska fastslå att svenska ska vara officiellt majoritetsspråk även i Sverige.


Sverigedemokraterna vill därigenom motverka den ökande användningen av engelska ord och uttryck i svenskan.


Detta trots att grundproblemet inte är att språklagen i dag endast anger att svenskan är huvudspråk i Sverige, utan att det inte finns någon demokratisk språkbeskrivning.


För så länge Svenska Akademien genom sin ordlista över det svenska språket tillåts att definiera den gemensamma svenskan, som alla ord som förekommer i svensk tidningstext, saknar det betydelse om språket är officiellt eller inte.


Då kommer vi nämligen att få se allt fler oanpassade låneord från andra språk, främst engelska sådana, i svenskan.


Detta innebär att Sverigedemokraternas nuvarande språkpolitik, liksom Moderaternas, helt saknar praktisk innebörd och därför endast kan ses som tom politisk populism.


Någon verklig avsikt från Sverigedemokraterna att stärka det svenska språkets ställning finns i varje fall inte.
Begäran om en kopia av SD:s språkpolitiska program för det svenska språket 2017-12-10

Johan Svensson
ti 01-09, 14:47

Hej Therese,

Tack för svar. Det är dock anmärkningsvärt att SD uppenbarligen inte har någon sakkunskap om den politik som partiet avser att föra. Att det skulle handla om brist på tid från riksdagsledamöternas sida är givetvis inte heller sant, utan det handlar enbart om brist på respekt, sakkunskaper och engagemang.

Mvh, Johan Svensson


SD Info <info@sd.se>

ti 01-09, 12:13

Hej igen Johan!


Jag lovar att jag gör mitt bästa för att kunna ge svar, men som informationsassistent är jag inte insatt i detaljerna i utskottens arbete och kan inte heller styra inriktningen på utskottsarbetet. Jag har gett de svar jag kunnat få fram genom kontakt med de av våra tjänstemän som jobbar med kulturfrågor, och kan tyvärr inte göra mer än så.

Om du inte fått svar från våra ledamöter kan jag bara beklaga, men då de har en väldigt hög arbetsbelastning är nog den enkla förklaringen att de helt enkelt inte hunnit med att ge svar. De måste prioritera det politiska arbetet i utskott och riskdag framför att svara på de mängder med mejl som de får ta emot dagligen.

Jag kan som sagt inte ge fler eller andra svar än jag redan gett. Tyvärr. Önskar du att vår politik inom området vidareutvecklas/fördjupas/förändras så tar vi gärna del av dina förslag och framför dem till ledamöterna, eller så kan du som sagt skriva direkt till dem och ge dina förslag och synpunkter. 

---

Med vänlig hälsning
Therese

Informationsassistent Sverigedemokraterna2018-01-08 19:33 skrev Johan:

Hej Therese,

Jag skrev till Runar Filper och Emil Aronsson, dvs de två riksledamöter från SD som nu har lämnat in en motion om skärpning av Språklagen genom att fastslå att svenskan ska vara officiellt majoritetsspråk även inom Sverige, redan den 7 april 2017...

Något svar av dessa har jag ännu inte fått, varför jag givetvis förväntar mig att SD svarar på dessa frågor.

Fast det förutsätter ju också att SD vill vara Sveriges enda verkliga oppositionsparti och inte bara på pappret?

Mvh, Johan  SvenssonJohan Svensson

må 01-08, 18:33Hej Therese,

Jag skrev till Runar Filper och Emil Aronsson, dvs de två riksledamöter från SD som nu har lämnat in en motion om skärpning av Språklagen genom att fastslå att svenskan ska vara officiellt majoritetsspråk även inom Sverige, redan den 7 april 2017...

Något svar av dessa har jag ännu inte fått, varför jag givetvis förväntar mig att SD svarar på dessa frågor.

Fast det förutsätter ju också att SD vill vara Sveriges enda verkliga oppositionsparti och inte bara på pappret?

Mvh, Johan  Svensson

SD Info <info@sd.se>

må 01-08, 11:18


Hej igen Johan!

Tyvärr har jag inga andra svar att ge. De svar du fått är det vi har som ställningstagande gällande detta. För att alls kunna svara på dessa ganska detaljerad frågor har jag behövt rådfråga våra tjänstemän som jobbar med kulturfrågor, och några andra svar finns helt enkelt inte att ge. Är det så att du vill se förändringar i hur vi ställer oss till detta med språket rekommenderar jag att du skriver direkt till våra ledamöter i kulturutskottet och lämnar dina förslag och synpunkter. Kanske finns det punkter där vi skulle kunna utveckla vår politik inom området. 

---

Med vänlig hälsning
Therese

Informationsassistent Sverigedemokraterna


Johan Svensson

fr 01-05, 14:11

SD Info (info@sd.se)

Hej igen Therese,

Visst återkommer du med svar på mina två frågor från den 23/12 (se nedan)?

Mvh, Johan Svensson

Från: Johan <calbalacrab@hotmail.com>
Skickat: den 23 december 2017 10:29
Till: SD Info
Ämne: SV: SV: SV: SV: Begäran om en kopia av SD:s språkpolitiska program för det svenska språket

Hej igen Therese,

Tack för svar, men då dessa dessvärre inte besvarar mina frågor i sak vill jag att du återkommer med nya svar (se nedan).


Fråga 2

- Varför anser SD att det är meningsfullt att ha synpunkter på anglifieringen av det svenska språket, trots att partiet vill fortsätta att föra en språkpolitik som innebär att svenskan fortsätter att anglifieras genom SAOL?

BAKGRUND:

För det språk som beskrivs i SAOL är den samtida standardsvenska som vi alla i formella sammanhang förutsätts användas oss av.

SAOL definierar svenska som alla ord som förekommer i tidningstext. Då tidningarna i allt större utsträckning och av kommersiella skäl använder sig av engelska medför detta en anglifiering av det svenska språket.

 Detta innebär, i sin tur, att myndigheter, domstolar och enskilda kommer att uppfatta engelska som svenska och uttrycka sig på engelska istället för svenska.

SD anser inte att alla som befinner sig i Sverige är svenskar, eftersom att vi inte blir blir japaner när vi åker tunnelbana i Japan.

På samma sätt är det självklart så att alla ord inte är svenska bara för att de förekommer i svenskt tal eller svenska texter.

Därför måste det givetvis finnas en demokratisk språkbeskrivning genom en statligt utgiven ordlista över det svenska språket.

För svenska ord måste givetvis vara anpassade till det svenska språkets regler för stavning, böjning och uttal för att vara svenska.

Att helt godtyckligt ta in oanpassade lånord, främst engelska sådana, i SAOL medför att
svenskan riskerar att bli en variant av engelskan på samma sätt som amerikanska eller amerikansk engelska är det.


Fråga 4

- Varför anser SD att det är en statlig uppgift att bevara svenska dialekter, men inte det svenska språket?


Det finns ju i dag såväl privat utgivna dialektordböcker som privat utgivna svenska ordböcker. Dialekterna är ju dessutom endast undervarianter till svenskan.

Mvh, Johan Svensson

Från: SD Info <info@sd.se>
Skickat: den 22 december 2017 11:16:11
Till: calbalacrab@hotmail.com
Ämne: Re: SV: SV: SV: Begäran om en kopia av SD:s språkpolitiska program för det svenska språket


Hej igen Johan!

Jag har fått lite mer information kring dina frågor.

Fråga 2. 
På sida 51 i vårt kommunpolitiska programmet står att läsa följande om anglifiering.

"Det är av vikt att kommunen i sina kommunikationer med medborgarna använder sig av korrekt svenska i tal och skrift. Språkliga influenser är något naturligt, dock finns det en skillnad på att ett ord naturligt blir en del av svenska språket och till exempel den anglifiering som skett de senaste decennierna då man helt lyfter in ett ord från det engelska språket till det svenska. Detta kan skapa förvirring bland äldre och problem med hur orden uttalas. Vi ser därför att man i så stor utsträckning som möjligt undviker detta"

Huruvida vi gjort uttalanden rörande anglifiering utöver det som står i det kommunpolitiska programmet är inget som vi känner till. Givetvis är det meningsfullt att ha synpunkter på anglifieringen när det kommer till målsättningar för vårt eget språkbruk och det språkbruk som används på offentliga institutioner, men vi kan inte se någon motsättning mellan dessa synpunkter och Svenska akademins arbete.


Fråga 3.
Motionen "Skärpning av språklagen" har lagts om flera gånger, så riksdagen har redan tagit ställning till motionen och har då avslagit den i sin helhet. Någon gång under våren kommer riksdagen att ta ställning till den ännu en gång, men den kommer antagligen hamna under
förenklad behandling tills nästa mandatperiod.


Fråga 4.
Om vi förstått din fråga rätt så är svaret att motionen vill säkra att en del av vår kultur och historia blir dokumenterad för framtiden. Bevarandet av kulturarvet och förståelse för historia är hjärtefrågor för partiet.

---

Med vänlig hälsning
Therese

Informationsassistent Sverigedemokraterna


Ämne:

 SV: SV: Begäran om en kopia av SD:s språkpolitiska program för det svenska    
språket

Datum:

 2017-12-13 19:03

Avsändare:

 Johan <calbalacrab@hotmail.com>

Mottagare:  

 SD Info <info@sd.se>


Hej igen Therese,


Tack för ditt svar!

Följdfrågor med anledning av detta:

1) Jag kan bara hålla med, allting annat än att svenskan är officiellt majoritetsspråk i Sverige är otänkbart.

2) Anser SD att det är meningsfullt att ha synpunkter på anglifieringen av språket, så länge riksdagen tillåter Svenska Akademien att beskriva det genom sin ordlista (SAOL)?

3) När förväntas riksdagen ta ställning till förslagen i motionen "Skärpning av språklagen" (2017/18:1736), som lämnades in till riksdagen 2017-10-03 av Aron Emilsson med fler från SD? 

4)  Varför menar SD att det skulle det vara viktigare att det finns en statligt utgiven "Ordbok över Sveriges dialekter" (motion 2017/18:3383, inlämnad till riksdagen 2017-10-05 av Runar Filper och Emil Aronsson från SD) än en statligt utgiven "Ordlista över det officiella svenska språket"?

http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ordbok-over-sveriges-dialekter_H5023383   

Mvh, Johan Svensson

Från: SD Info <info@sd.se>
Skickat: den 13 december 2017 11:56:26
Till: Johan
Ämne: Re: SV: Begäran om en kopia av SD:s språkpolitiska program för det svenska språket

Hej igen Johan!

1. Svenska ska absolut vara vårt officiella majoritetsspråk. Läs gärna mer om vår syn på det i denna motion: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skarpning-av-spraklagen_H5021736

2. Partiet har inte enats om/antagit någon viljeinriktning gällande beskrivningen av vår samtida standarssvenska, så frågan är inte helt lätt att besvara. Vi har dock gjort vissa markeringar mot en anglifiering av språket. Samtidigt så lyfter vi svenskan som en viktig del av vår svenska kultur, då kulturen ger grunden för kommunikation och förståelse svenskar emellan.

---

Med vänlig hälsning
Therese

Informationsassistent Sverigedemokraterna

2017-12-10 14:55 skrev Johan:

Hej Therese,

Tack för ditt snabba svar!

Följdfrågor med anledning av detta:

1) Vill SD att svenska ska vara Sveriges officiella majoritetsspråk?

2) Hur vill SD att den samtida standardsvenskan ska beskrivas? 

Mvh, Johan SvenssonFrån:
 SD Info <info@sd.se>
Skickat: den 10 december 2017 11:26:50
Till: Johan
Ämne: Re: Begäran om en kopia av SD:s språkpolitiska program för det svenska språket

Hej Johan!

Partiet har inget språkpolitiskt program, så tyvärr kan jag inte skicka något sådant till dig. Har du specifika frågor som rör vårt språk så återkom gärna med dessa så ska jag försöka hjälpa dig att få svar.

Ha en fortsatt trevlig dag!

---

Med vänlig hälsning
Therese

Informationsassistent Sverigedemokraterna

 

2017-12-10 10:29 skrev Johan:

Hej,

Jag skulle vilja få beställa en PDF-kopia av Sverigedemokraternas språkpolitiska program avseende främst det svenska språket, dvs det gemensamma samhällsspråket.

Mvh, Johan Svensson


Från:
 Johan <calbalacrab@hotmail.com>
Skickat: den 7 april 2017 16:38
Till: aron.emilsson@riksdagen.se
Ämne: Fråga om SD:s nuvarande språkpolitik


Hej Aron,

Med anledning av artikeln "SD sätter sig emot låneord" (SVT 2016-10-30) vill jag nu veta hur Sverigedemokraternas språkpolitik för närvarande ser ut?

Jag anser nämligen att det är 
viktigt att Sverige har ett officiellt svenskt majoritetsspråk och att detta har en demokratisk språkbeskrivning.
 
Detta 
saknas ju tyvärr i dag.

Mvh, Johan Svensson


[…]

 

"SD sätter sig emot låneord" (SR 2016-10-30)

 

Till höger riksdagsledamoten Runar Filper. Foto: NTB/Per Groth/TT/Riksdagen

Det är viktigt att använda svenska ord och undvika ord från andra språk så länge det finns ett på svenska. Det anser Sverigedemokraterna som under sina kommun- och landstingsdagar som avslutades i dag bland annat har beslutat att föra in det i sitt landstingspolitiska program.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6552302Johan Svensson Kontakta mig

Medborgaruppropet "Vi som vill folkomrösta om Sveriges officiella majoritetsspråk senast 2014!" i Facebook